Duurzaamheid

 

VDL HMI is maatschappelijk nauw betrokken en brengt dit onder andere tot uiting in haar milieubeleid. Hiervoor hebben wij ons gecertificeerd voor het milieumanagementsysteem conform ISO 14001 en maakt VDL HMI vanaf 2022 jaarlijks een emissie-inventarisatie conform ISO 14064-1.

Sinds 2023 is VDL HMI gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder op niveau 3.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen en reduceren van de CO2 uitstoot in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. De CO2-prestatieladder kan worden gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Meer informatie over de CO2 prestatieladder is hier terug te vinden. Zie hier de pagina van VDL HMI op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).