Duurzaamheid

VDL HMI is maatschappelijk nauw betrokken en brengt dit onder ander tot uiting in haar milieubeleid. Hiervoor heeft het bedrijf zich gecertificeerd voor het milieumanagementsysteem conform ISO 14001 en maakt het vanaf 2022 jaarlijks een emissie-inventarisatie conform ISO 14064-1.

Het doel van VDL HMI is om in 2023 op niveau 3 gecertificeerd te zijn voor de CO2 prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen en reduceren van de CO2 uitstoot in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. De CO2-prestatieladder kan worden gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Meer informatie over de CO2 prestatieladder is hier terug te vinden.

Bewerkingscentrum.png

Ik vind het leuk om met mijn handen te werken

Werken in ploegen past perfect bij mij

WVB.png

Je bent bezig met een groot scala aan complexe producten