Pons/nibbelen in combinatie met plaatlaseren en SheetMaster

VDL HMI

Een van onze kernactiviteiten is lasersnijden in combinatie met pons/nibbelen. Lasersnijden is een bewerkingstechniek waar wij onder andere in zijn gespecialiseerd, aanvullend kan onze Trumpf machine ook nog ponsen/nibbelen. Op deze pagina geven wij u een toelichting over pons/nibbelen. Plaat bewerking door middel van lasersnijden leveren prachtige producten op, en lasersnijden in combinatie met het ponsen/nibbelen geeft nog meer efficiëntie en vrijheid in vormen.

Daarnaast kan er nog een praktisch onbegrensd scala aan vormen in de plaat worden geponst.

Om met een matrijs te kunnen ponsen of nibbelen, zal van te voren de vorm bepaald worden. Met de betreffende vorm, kunnen we dan de gevraagde contour, uitsparing of 3D vorm aanbrengen in de plaat. Tot wel 19 ton kan er op een cm2 worden geperst. Contouren welke we niet kunnen ponsen worden dan door de laser op de zelfde machine gesneden. Het beste van 2 werelden in 1 machine.

Bijkomend voordeel van deze machine is dat kleine producten niet in de plaat vast blijven zitten, maar via een valluik worden getransporteerd met een transportband en direct in de pallet worden gelegd.

De SheetMaster laadt en ontlaadt uw pons- of pons-/laserproducten en sorteert deze op betrouwbare wijze. Zuigers pakken platen of voorgesneden platen op het laadstation op en verplaatsen ze naar de machinetafel. De SheetMaster legt bewerkte stukken op een ontlaadplatform neer.

Voordelen van Pons/nibbelen in combinatie met lasersnijden:

  • Lasersnijden zorgt dat een zeer fijne snede realiseerbaar is.
  • Ponsen zorgt voor een snel contour of pers bewerking
  • Deze techniek zorgt voor minimaal materiaalverlies.
  • Lasersnijden van complexe contouren kan zonder problemen gesneden worden. 
  • En waar de laser langzamer is dan ponsen, kan ponsen de snelheid verhogen
  • De kosten van een ponslaser combinatie zijn veel lager t.o.v. andere plaatbewerkingen.
  • Met een SheetMaster worden de producten automatisch geladen op de machine en na de bewerking weer op een pallet gestapeld.